SEWS ARKITEKTER AB

 

SEWS Arkitekter är en kreativ grupp arkitekter och ingenjörer med stor erfarenhet av utredningar och byggnadsprojektering.

Vi arbetar huvudsakligen i södra Sverige, men har även genomfört många uppdrag i andra delar av landet.
Projekt

Våra projekt omfattar bostäder, industri - och kontorsbyggnader, byggnader för vård och omsorg samt kultur - och undervisningsbyggnader.

Industri och kontorsbyggnader

BostäderUndervisningsbyggnader

Vård och omsorgsbyggnader

 

Projektbilder

Projekt SEWS Arkitekter